Valtuutettu tarkastaja VTNS 138 sähkölaitteistoille ja sähkökäyttöisille nosto-oville sekä S2-ryhmän sähköurakoitsija toimialueena lähinnä Lounais-Suomi

Ajankohtaista:

- Sähköturvallisuuslaki 410/96 on 1.1.2017 alkaen korvattu uudella Sähköturvallisuuslailla 1135/2016 ja Hissiturvallisuuslailla 1134/2016 ja niitä täydentävillä Valtioneuvoston asetuksilla 1433/2016, 1434/2016, 1435/2016, 1436/2016, 1437/2016 ja 1438 / 2016.

- Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES on 10.1.2017 antanut sähkölaitteistojen käyttöönottoa, käyttöä ja tarkastuksia koskevan ohjeen 16/2017 sekä 17.1.2017 hissiturvallisuuslain kansallisesti säädettäviä asioita koskeviin kohtiin ohjeen 18/2017.

- Hinnastot on päivitetty 1.5.2017

Tarkastustoiminta

Tilaajasta, haltijasta tai rakentajasta riippumattomana aitona kolmantena osapuolena:

  • Sähköturvallisuuslain 1135/2016 mukaiset varmennus- ja määräaikaistarkastukset
  • Hissiturvallisuuslain 1134/2016 2§ mukaisten sähkökäyttöisten nosto-ovien  varmennus- ja määräaikaistarkastukset
  • Normien mukaisuuden arvioinnit
  • Lausunnot normeista poikkeaviin korvaaviin teknisiin ratkaisuihin

Lisää palveluista ja hinnasto

Mittauspalvelut

  • Sähköasennusten käyttöönottotarkastukseen liittyvät mittaukset
  • Koneiden sähköistykseen liittyvät mittaukset
  • Sähkönkäyttöön liittyvät mittaukset

Lisää palveluista ja hinnasto

Sähköurakointi

  • Pienet uudis- ja korjausasennukset asuntoihin ja taloyhtiöihin
  • Käytön johtajuus 2c ja 2d laitteistoihin

Lisää palveluista ja hinnasto