Mittauspalvelut

Mittauksia ja analysointeja asennustesterillä FLUKE 1653B, konetesterillä FULLTEST HT 4050 sekä sähkön laadun mittarilla ENRGYTEST HT2020.

Käyttöönottotarkastukseen liittyvät SFS 6000 mukaiset testaukset:

 • Eristysresistanssi
 • Suojajohtimen jatkuvuus
 • Lattiapinnan johtavuus
 • Syötön automaattisen poiskytkennän toimivuus

Koneiden koestukseen ja todentamiseen liittyvät SFS-EN 60204-1 kohdan 19 mukaiset testaukset:

 • Eristysresistanssi
 • Absoluuttinen resistanssi (suojajohtimen jatkuvuus)
 • Jännitelujuus
 • Laukaisu- ja vuotovirta
 • Jäännösjännite

Sähkön laadun mittaukset:

 • Jännitteet
 • Virrat
 • Tehot
 • Energiat
 • Harmoniset yliaallot

Maadoitusresistanssin mittaus käännepistemenetelmällä

Ilmastointikoneiden ominaistehomittaukset

 

Hinnasto 1.5.2017 (alv 0%)

 • Mittaustyöstä, tulosten analysoinnista ja lausunnon laatimisesta 48,50 € / h.
 • Mittarivuokra pidempiaikaisista ( erillisen mittarin viennin ja haun vaatimista ) mittauksista Energytesterillä HT2020 25,00 € / vrk. 
 • Matkustuskorvaus  38,50 eur / h ja 50 snt/km